O projektu

Tento projekt vznikl zhruba na začátku října roku 2011. Již od počátku bylo myšlenkou vytvořit jednoduchý a přehledný systém pro studenty nejen naší školy k ulehčení zobrazování rozvrhů, buzení do školy atp. Od začátku školního roku tedy na těchto bodech pracujeme a zároveň se zdokonalujeme v programovacím jazyku Java a v práci se systémem Android.

Použité technologie

Mezi hlavní použité technologie samozřejmě patří jazyk Java a Android SDK (včetně emulátoru). Poté jazyk PHP pro zpracování rozvrhu a převedení do formátu JSON (což nám sníží datový přenos mezi serverem a telefonem). A nakonec Java knihovna jménem JSON-simple pro parsování rozvrhu v mobilním zařízení.

Použití těchto technologií nám zaručuje jednoduché a poměrně rychlé zpracovávání dat a jejich následné zobrazení.